VPOL 450MHz的2-5dBi終端天線系列

VPOL 450MHz的2-5dBi終端天線系列
  • TQX-450AC / TQX-450AB / TQX-450UIA / TQX-450LC
  • 專用通信
  • 終端天線
  • 300-800
  • 360
  • 版本

產品型號:TQX-450AC / TQX-450AB / TQX-450UIA / TQX-450LC
應用
●專為無線公話系統

模型

TQX-450AB

TQX-450AC

TQX-450UIA

TQX- 4 5 0 大號Ç

頻率.Range兆赫

400 - 480

400-480

45 0- 500

450-470

帶寬兆赫

16

16

20

8

增益dBi的

2

2.15

駐波比

≤2.0

≤2.0

≤2.0

2

阻抗Ω

50

50

50

50

偏振

垂直

垂直

垂直

垂直

最高.功率-W

三十

三十

50

三十

連接器

BNC男性或定制

BNC公,TNC男性或N公

SMA男性或定制

跨國公司男性或SMA男性

長度厘米

36.5

36.

9

21

重量-g

70

7 8

112

42


獲取最新價格? 我們會盡快回复(12小時內)
close left right